VIMA IV – Promotion « THOMAS SANKARA » Ouagadougou, les 09-10-11-12 Octobre 2018